Årsrapport- og regnskab – sådan gør du

 

 

Fristen for indberetning af årsregnskab udløb for de fleste virksomheders vedkommende den 31. maj – de virksomheder med regnskabsår, der går fra 01.01 til 31.12.

 

Gik det glat, eller var der bump på vejen?

 

Hvis det sidste nærmere var tilfældet, bør du måske læse med her. Her kommer nemlig en nyttig guide til alt, du bør vide om årsregnskabet.

 

 

Hvad og hvorfor?

 

Lad os starte med kort at forklare, hvad et årsregnskab er, og hvad formålet med den er.

 

Virksomhedens årsregnskab er – kort og godt – et regnskab for en virksomheds økonomiske status. Det skal redegøre for de økonomiske aktiviteter, som virksomheden har foretaget sig i det seneste år. Det giver altså mulighed for, at man kan se en virksomheds udvikling i konkrete tal.

 

Udover at give overblik over virksomhedens økonomi, altså hvorvidt der er overskud eller underskud, viser årsrapporten, hvordan en virksomheds midler er blevet brugt.

 

 

Frist – hvornår skal det indberettes?

 

Der findes forskellige frister for indberetning af årsregnskaber fra virksomhed til virksomhed. For de flestes vedkommende slutter regnskabsåret samtidig med kalenderåret – den 31. december. Men hvad du skal gøre, og hvornår afhænger af, hvilken type virksomhed du har.

 

 

Med fristen for årsregnskabet på plads går vi videre til de skridt, du skal gennemgå.

 

 

1.       Årsregnskabet udarbejdes

 

Første skridt er selve udarbejdelsen af årsrapporten.

 

Din årsrapport skal indeholde:

 • Resultatopgørelse
  • dokumentation af dine indtægter og udgifter med bilag. Det vil sige lønsedler, regninger, fakturaer, kontoudtog mv.
 • Balance
  • virksomhedens aktiver og passiver med tilhørende noter
 • Virksomhedens overskud, altså salg/omsætningen for 2018 minus udgifterne.
  • Ved Enkeltmandsvirksomheder er overskuddet = din løn. Det er den, du skal betale skat af.
 • Eventuelle noter fra ledelsen
  • beretninger om, hvilke aktiviteter, der har været i virksomheden, som kan have haft indflydelse på regnskabet, og eventuelt forventninger til næste regnskabsår
 • Eventuelt supplerende beretninger
  • Fx CSR-aktiviteter eller etisk regnskab, vidensregnskab, miljøregnskab og en beskrivelse af den regnskabspraksis, din virksomhed anvender

 

Til det skal du bruge:

 • Årsopgørelser fra banken
 • Alle bilag
 • Bankudskrifter fra hele året
 • Kasserapporter

 

 

2.       Årsregnskabet godkendes på generalforsamling

 

Efter årsregnskabet er udarbejdet, skal det godkendes af mindst halvdelen af generalforsamlingen på virksomhedens ordinære generalforsamling. Her skal du huske at tage et beslutningsreferat, som dirigenten for generalforsamlingen skal underskrive.

 

Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af:

 • Virksomhedens ledelse
  • direktionen og en eventuel bestyrelse
 • Dirigenten for generalforsamlingen
 • En revisor – hvis din virksomhed er underlagt revisionspligt (det kommer vi ind på lidt senere)

 

Hvis I vil fravælge revision af årsrapporten, er det også på generalforsamlingen, at det skal vedtages. Det fortæller vi mere om længere nede.

 

Efter årsregnskabet er blevet godkend, skal det indberettes til Erhvervsstyrelsen.

 

 

3.       Årsregnskabet indberettes til Erhvervsstyrelsen

 

Indberetningen skal som udgangspunkt foregå digitalt. Det foregår på Erhvervsstyrelsens hjemmeside,

 

Her skal årsrapporten både uploades som PDF-fil og XBRL-fil.

 

Og hvad er ”XBRL”? tænker du sikkert.

 

XBRL, ”eXtensible Business Reporting Language” er, kort fortalt, et filformat til deling af finansiel information. Det kan bruges til forskellige typer rapporter, såsom indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Det kræver et specielt værktøj at kunne gemme i XBRL-format.

 

Så skal årsrapporten som PDF- og XBRL-fil skal blot indsendes ved at logge på med virksomhedens NemID på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

 

 

4.       Husk også at indsende din selvangivelse til SKAT

 

Efter du har indberettet dit årsregnskab til Erhvervsstyrelsen, skal du indsende din selvangivelse til SKAT.

 

 

”Hvornår?”

 

– senest seks måneder efter sidste dag i virksomhedens regnskabsår.

 

Altså har du en måned ekstra til at få indsendt selvangivelsen, efter du har indberettet årsregnskabet.

 

 

”Hvad sker der, hvis jeg ikke får indberettet årsregnskabet til tiden?”

 

Hvis ikke du når at indberette din virksomheds årsrapport rettidigt, sender Erhvervsstyrelsen et påkravsbrev om det i e-Boks. Her får du besked om, at du har en frist, typisk otte dage, til at få det gjort.

Bliver det heller ikke indsendt det inden for påkravsbrevets frist, bliver der pålagt afgifter til hvert ledelselsesmedlem i selskabet.

Afgiften udgør for:

 • påbegyndte måned: 500 kr. pr. ledelsesmedlem
 • påbegyndte måned: 2.000 kr. pr. ledelsesmedlem
 • påbegyndte måned: 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem

Afgiften kan dog maks. udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

 

4 ugers frist

I påkravsbrevet fra Erhvervsstyrelsen vil der, udover fristen på otte dage, blive angivet en frist på fire uger. Har Erhvervsstyrelsen ikke modtaget årsregnskabet inden for de fire uger, kan de for selskaber anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

 

For personligt ejede virksomheder, der har pligt til at indsende årsregnskab, kan virksomheden blive slettet i Erhvervsstyrelsens register uden varsel. Og da man som ejer af et I/S eller enkeltmandsselskab hæfter personlig for virksomheden, kan man på lidt længere sigt risikere at gå personligt konkurs.

 

 

Er din virksomhed kommet først under tvangsopløsning eller blevet slettet i Erhvervsstyrelsens register på grund af manglende årsregnskab?

 

Så kan du måske anmode om at få virksomheden genoptaget eller genregistreret. Det kræver dog, at du indsender alle manglende årsrapporter, og at din virksomhed inden for de seneste fem år ikke har været sendt til tvangsopløsning.

 

Derudover skal en godkendt revisor afgive en erklæring om, at selskabets kapital er til stede, og at der ikke er nogen ulovlige aktionærlån i virksomheden.

 

Det kan godt blive dyrt.

 

Mildest talt.

 

For udover udgiften til revisor, renter, gebyrer, lønomkostninger mm., kan det blive påkrævet af ejerne, at de indskyder flere penge i selskabet for at overholde kravet om, at selskabets kapital skal være til stede.

 

Så sørg for at få det gjort i tide – eller få en professionel bogholder eller revisor til at ordne det for dig. Det betaler sig ofte.

 

 

”Kan jeg fravælge revision af årsregnskabet?”

 

Du kan IKKE fravælge revision, hvis din virksomhed i de seneste to regnskabsår har haft to ud af tre af følgende:

 • En balancesum på minimum 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på minimum 8 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsansatte på 12 for regnskabsåret 2018

 

Har den ikke det, kan du fravælge revision i din virksomhed.

 

Revision kan fravælges allerede ved virksomhedens stiftelse. Det kræver to ting:

 • Det skal fremgå af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsregnskab ikke skal revideres.
 • Virksomhedens vedtægter må ikke indeholde bestemmelser om revisionspligt, såsom valg af revisor.

 

Hvis du vil fravælge revision, skal det ske på en ordinær generalforsamling, og det kan kun være med fremadrettet virkning. Erhvervsdrivende fonde kan dog ikke fravælge revision.

 

 

SKAL jeg udarbejde årsregnskaber?”

 

Nogle typer virksomheder behøver ikke indberette årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det gælder blandt andet enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede mindre virksomheder. De skal i stedet indberette regnskab via selvangivelse til SKAT.

 

Læs mere om selvangivelse her.

 

 

”SKAL man bruge revisor?”

 

Du behøver ikke en revisor for at udarbejde og opstille en årsrapport. Men du skal brug en til at revidere dit regnskab, efter det er blevet udarbejdet.

 

Har du fravalgt revision, kan du nøjes med at bruge en bogholder gennem hele processen. Det er oftest en del billigere end en revisor.

 

Har du ikke fravalgt revision, kan du stadig få en bogholder til at opstille årsregnskabet. Så skal årsregnskabet blot revideres af en revisor.

 

Selvom du har fravalgt revision af dit årsregnskab, skal du alligevel indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Hvad vores kunder siger