Årsrapporter og årsregnskaber

 

 

Årsrapporter for virksomheder kan være både tidskrævende og besværlige. Men det skal jo gøres. Derfor vælger mange virksomheder at outsource deres opgaver med regnskaber, såsom:

 

 

 

Hvad er et årsregnskab?

 

Et årsregnskab – eller en årsrapport – er en rapport, der udarbejdes en gang årligt for at vise status på en virksomheds økonomi og hvordan virksomhedens midler er blevet brugt det forgangne år. Rapporten indeholder typisk en resultatopgørelse, balance, virksomhedens overskud og eventuelle supplerende beretninger og noter fra ledelsen.

 

Efter årsregnskabet er udarbejdet, skal det godkendes på en generalforsamling. Herefter skal virksomheden indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

 

 

Årsregnskab IVS, ApS og A/S – frist

 

For selskaber (anpartsselskaber, aktieselskaber og iværksætterselskaber) er reglen, at man skal udarbejde og indberette årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen hvert år. Fra regnskabsåret slutning har selskaber 5 måneder til at indberette årsregnskabet.

 

De fleste virksomheders regnskabsår slutter den 31/12. Det vil sige, at årsregnskabet for dem senest skal være indberettet den 31/05. Altså skal årsrapporten for regnskabsåret 2019 senest være indberettet den 31. maj 2020.

 

 

Årsregnskab enkeltmandsvirksomhed – personligt ejede virksomheder

 

Har du en personligt ejet virksomhed, fx enkeltmandsvirksomhed eller I/S, skal du ikke indberette årsregnskab. Så skal du blot udarbejde og bogføre et regnskab til skattemæssig kontrol. I regnskabet beregner du overskuddet, som er din personlige indkomst, altså din løn. Det er den, du skal betale skat af.

 

I regnskabet skal du henvise til bilagene. Husk at gemme alle dine bilag – både for køb og salg – i minimum 5 år fra udløbet af et regnskabsår.

 

 

Periodisering

 

De fleste virksomheder benytter periodisering i deres regnskaber, da det kan hjælpe til at få lavet et mere præcist regnskab. Derfor er periodisering værd at nævne, når man taler årsregnskaber.

 

Periodisering betyder, kort fortalt, at du fordeler en udgift eller indtægt ud over flere regnskabsperioder. Man kan ikke nøjes med at sørge for, at alle indtægter og udgifter kommer med i årsregnskabet; de skal også med i rigtige perioder.

 

Det kan for eksempel være, hvis en kunde i 2018 har betalt for en ydelse, som du først leverer i 2019. Her skal indtægten trækkes ud af 2018-regnskabet og i stedet indgå i årsregnskabet for 2019.

Indberet årsregnskabet korrekt

 

 

Hvert år bliver adskillige årsregnskaber indberettet forkert. For mange virksomheder er simpelthen ikke omhyggelige nok, når de udarbejder og indberetter årsregnskab. Det kan have konsekvenser for virksomheden, da fejl i årsrapporten kan føre til påbud fra Erhvervsstyrelsen om overholdelse af årsregnskabsloven.

 

 

Hvordan sikrer jeg mig, at der ikke er fejl og mangler i årsrapporten?

 

Det bedste du kan gøre, er at sikre dig, at dit årsregnskab er i gode og kompetente hænder.

 

Ved at overlade årsregnskabet til Matrix Support slipper du for at blive en af de mange virksomheder, der skal lave årsregnskabet om, fordi det indeholdte væsentlige fejl i første omgang. Vi sikrer dig, at dine regnskaber bliver lavet rigtigt – uden fejl og mangler – og tilmed indberettet til tiden.

 

 

Har du alligevel mod på at gå i gang med at lave årsregnskabet selv?

 

Så er der hjælp at hente lige her. Vi har nemlig lavet en vejledning, der guider dig til, hvordan du selv kan lave årsrapporten – og hvad årsregnskaber i det hele taget er for en størrelse. Læs vores vejledning til årsregnskaber og årsrapporter her.

 

Fravalg af revision

 

Fravalg af revision indebærer, at man ikke nødvendigvis skal have en statsautoriseret revisor til at gennemgå virksomhedens årsrapport. Her vil det i stedet være virksomhedens ledelse, der har ansvaret for, at årsrapporten er lavet rigtigt. Dog er der de samme krav til kvaliteten af årsrapporten. Formålet med revision er altså at sikre, at årsrapporten er korrekt.

 

Det er ikke nogen hemmelighed, at man kan spare penge ved at fravælge revision. Det kræver, at din virksomhed i de seneste to regnskabsår IKKE har 2 ud af 3 af følgende:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsansatte på 12 for det senest afsluttede regnskabsår

 

Husk at fravalg af revision skal godkendes på den ordinære generalforsamling, og at det skal anføres i årsrapporten.

 

 

Overvejer du at stifte et selskab?

 

Så kan du allerede inden stiftelsen fravælge revision. Det skal blot fremgå af stiftelsesdokumentet.

 

 

Brug for hjælp til årsregnskabet?

 

Virker det hele lidt for uoverskueligt? Vil du gerne være helt sikker på, at du får indberettet regnskabet rigtigt? Eller drømmer du bare om at bruge mindre tid på årsregnskaber – og mere på det, der sælger?

 

Så kan det være en god idé og tilmed en god investering at lade en ekstern om at lave årsrapporten for dig. Matrix Support hjælper dig gennem hele processen. Skal dit årsregnskab revideres, sørger vi også for det, da vi samarbejder med flere statsautoriserede revisionsselskaber.

 

Kontakt os i dag og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Hvad vores kunder siger