ApS og A/S

 

Anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) går under betegnelsen kapitalselskaber. Fælles for dem begge er, der er krav om startkapital, de er underlagt selskabsloven, de skal aflægge årsrapport, og der er ingen personlig hæftelse.

 

Fordele ved kapitalselskaber:

 

  • Du har begrænset hæftelse. Går selskabet konkurs, hæfter du som udgangspunkt kun for det, du har indskudt i kapital.
  • De virker mere seriøse og mindre risikable at handle med for kunder, samarbejdspartnere mv. end personligt ejet virksomheder.

 

 

Forskellene på ApS og A/S

 

Lad os starte med at se på, hvad de primære forskelle er på et anpartsselskab og et aktieselskab.

 

  • Et A/S har pligt til at have en bestyrelse – det behøver ApS ikke.
  • Et aktieselskab skal indskyde 400.000 kr. i selskabskapital, hvor et anpartsselskab kun skal indskyde 40.000 kr.
  • I aktieselskaber er kapitalejernes indskudskapital fordelt på aktier, som kan udbydes til offentligheden. I anpartsselskaber er kapitalejernes indskudskapital fordelt på anparter, som ikke kan udbydes til offentligheden.
  • A/S er underlagt strengere regler og krav ifølge selskabsloven.

 

Begge selskabsformer reguleres af selskabsloven.

 

Anpartsselskab

 

I anpartsselskaber er indskudskapitalen fordelt på anparter.

 

Mens aktieselskaber er forpligtet til at have både bestyrelse og direktion, behøver anpartsselskaber kun at have en direktion. Direktionen skal som minimum have ét medlem, som ofte er ejeren og stifteren af selskabet. Har anpartsselskabet ikke en bestyrelse, er det direktionen, som styrer den daglige drift og sætter retningen for virksomheden.

 

 

Aktieselskab

 

Aktieselskaber er ofte kendetegnet ved at være store virksomheder. Der er ingen bestemmelser for, hvor stor en virksomhed skal være for at være et A/S, lige udover indskudskapitalen på 400.000 kr. Men hvis du har en mindre virksomhed og 400.000 kr. i kapital, kan du altså godt stifte et aktieselskab.

 

I aktieselskaber er indskudskapitalen fordelt på aktier, hvilket vil sige, at det er aktier, der udstedes ved stiftelsen. Et aktieselskab kan, i modsætning til et anpartsselskab, udbyde aktier til offentligheden. Er aktieselskabet børsnoteret, kan aktierne handles på børsen.

 

En fordel ved at vælge et aktieselskab frem for et anpartsselskab ligger i markedsføringsværdien; man virker mere ”seriøs”, hvis man har et A/S end et ApS, da man viser omverdenen, at man har midler til at binde 400.000 kr. til selskabet, fremfor bare 40.000 kr. Det kan være en fordel i forbindelse med samarbejder og udbud.

 

Ejerne i et aktieselskab kaldes aktionærer. Aktionærerne har intet personligt ansvar for en eventuel gæld, der ligger i selskabet, udover den aktiekapital, de har indskudt. Den medbestemmelse, som aktionærerne har, er baseret på de aktier, de ejer.

 

 

Bestyrelse i A/S

 

I modsætning til anpartsselskabet er der i et A/S, foruden en direktion, krav om en bestyrelse. Bestyrelsen skal mindst bestå af tre personer, mens direktionen kun behøver have én person. Der må ikke være et flertal af direktionsmedlemmer i bestyrelsen. Derudover må direktionsmedlemmerne ikke have en position som formand eller næstformand i bestyrelsen.

 

 

Anpartsselskaber og aktieselskaber har som udgangspunkt revisionspligt. Dog kan revision i visse tilfælde fravælges. Læs mere om revisionspligt og fravalg af revision her.

Hvad vores kunder siger