Enkeltmandsvirksomhed

 

 

Enkeltmandsvirksomheden er på mange måder den ideelle virksomhed at starte for iværksættere. Det skyldes, at enkeltmandsvirksomheden er den nemmeste virksomhed at starte, som gør det nemt at komme i gang. Det er både let at få et CVR-nummer, den er let at få momsregistreret, koster ingenting at oprette, og den er billig i løbende drift sammenlignet med kapitalselskaberne (ApS, A/S og IVS).

Det er altså ikke uden grund, at de fleste virksomheder i Danmark er enkeltmandsvirksomheder.

 

Til gengæld er enkeltmandsvirksomheden ikke en juridisk enhed; ejeren er ligestillet med virksomheden, og du hæfter derfor personligt for alle forpligtelser.

 

Som navnet ”enkeltmands” antyder, betyder virksomhedstypen, at der kun kan være én ejer.

 

 

Enkeltmandsvirksomhed regnskab

 

I en enkeltmandsvirksomhed er årsregnskab ikke nødvendig at udarbejde og indberette. Til gengæld har du pligt til løbende at føre regnskab i enkeltmandsvirksomheden, som du skal kunne fremvise, hvis SKAT efterspørger det.

 

Enkeltmandsvirksomhedens regnskab skal bl.a. indeholde:

 

  • Regnskab over virksomhedens drift, hvorfra overskuddet bliver beregnet
  • Indtægter og udgifter
  • Henvisning til alle bilag via bilagsnumre

 

Derudover skal du altid kunne dokumentere indtægter og udgifter – med bilag. Det vil sige fakturaer, kvitteringer, regninger, lønsedler, kontoudtog mm. Bilagene skal gemmes i fem år.

 

Modsat selskaber skal din enkeltmandsvirksomheds regnskab dog ikke indberettes nogen steder. Du slipper altså for at udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, og for at dine regnskaber bliver offentliggjort.

 

 

Hjælp til regnskab enkeltmandsvirksomhed

 

Er du i tvivl om, hvordan du laver din enkeltmandsvirksomheds regnskab?

 

Matrix Support kan hjælpe. Vi kan ikke blot stå for oprettelsen af din nye enkeltmandsvirksomhed, men også efterfølgende udarbejde de nødvendige regnskaber.

 

Overvejer du at starte enkeltmandsvirksomhed? Kontakt os med det samme og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at komme godt i gang.

 

Enkeltmandsvirksomhed skat, løn og moms

 

Er du i tvivl om, hvad der er gældende for enkeltmandsvirksomheder i forhold til skat, moms og løn? Så læs med her.

 

 

Skat enkeltmandsvirksomhed

 

Hvad angår skat i enkeltmandsvirksomheder gælder der, at du skal betale B-skat. Det indebærer, at du betaler skat af enkeltmandsvirksomhedens overskud.

 

I starten af hvert år laver du som ejer af en enkeltmandsvirksomhed et skøn af, hvor meget du forventer at komme til at tjene i løbet af året. Det kan næsten aldrig være helt præcist. Skønnet over den forventede indkomst, som bl.a. inkluderer løn, overskud, underskud og renter, skal indtastes på SKATs hjemmeside via en forskudsopgørelse.

 

Herefter beregner SKAT, hvor meget du skal betale i skat i løbet af året. I det efterfølgende år modtager du så din årsopgørelse fra SKAT, som viser, om du har betalt for lidt eller for meget i skat.

 

 

Oplysningsskema (selvangivelse) enkeltmandsvirksomhed

 

Som tidligere nævnt skal du efter regnskabsårets afslutning udarbejde et regnskab for det foregående år, hvori det skal fremgå, hvor stort din enkeltmandsvirksomheds overskud har været.

 

Overskuddet skal indberettes til SKAT i et oplysningsskema (tidligere kaldet selvangivelse) senest den 1. juli efter regnskabsårets slutning.

 

Læs mere om oplysningsskema for enkeltmandsvirksomheder her.

 

 

Enkeltmandsvirksomhed løn

 

Løn i en enkeltmandsvirksomhed får du ikke udbetalt i traditionel forstand. I stedet er din virksomheds overskud din løn, altså indtægterne minus udgifterne. Til gengæld kan du hæve pengene, når du vil i løbet af året. Og SKAT er ligeglad med, hvad du hæver i løn; de er kun interesseret i at kende til din enkeltmandsvirksomheds overskud.

 

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at betale skat af din løn – dvs. af virksomhedens overskud.

 

Har du brug for hjælp til at sikre, at skatten bliver betalt rigtigt, eller til administration af løn i det hele taget? Så kan Matrix Support hjælpe.

 

Læs hvordan vi kan hjælpe med lønadministration her.

 

 

Enkeltmandsvirksomhed moms

 

Ligesom ved andre virksomhedstyper skal du huske at opkræve moms for alle dine salg. Og som ved andre virksomhedstyper skal du momsregistreres, hvis du omsætter for mere end 50.000 kr. i løbet af 12 måneder.

 

I enkeltmandsvirksomheder skal moms desuden indberettes hvert kvartal.

 

Læs mere om moms her, eller se momsfristerne for 2021 her.

Hvad vores kunder siger