Holdingselskab

Mange iværksættere glemmer at overveje deres virksomhedsstruktur, når de opstarter virksomhed. Det er en skam, da der kan være mange fordele ved at tænke sig om, inden man starter op.

 

Hvis du ejer et selskab (IVS, ApS eller A/S), eller skal til at stifte et, kan du med fordel overveje også at stifte et holdingselskab.

 

Vil du fx gerne begrænse risikoen ved driften i driftsselskabet? Hvad med at have større fleksibilitet i forretningsudviklingen? Eller måske lave en opsparing i en separat virksomhed?

 

Vil du vide mere om, hvad et holdingselskab er, og hvilke fordele der kan være ved et holdingselskab? Så læs videre.

 

 

Hvad er et holdingselskab?

 

Formålet med et holdingselskab er, at det ejer aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber, også kaldet driftsselskaber. I modsætning til driftsselskaber har holdingselskabet oftest ikke nogen drift. Det vil sige, at holdingselskabet ikke driver en egentlig virksomhed; det producerer ikke selv varer eller ydelser.

 

Når holdingselskaber ikke har nogen drift, skal holdingselskaber oftest heller ikke momsregistreres. Læs mere om momsregistrering her.

 

 

Holdingselskab fordele

 

Mange virksomhedsejere vælger at lade deres driftsselskab være ejet af et holdingselskab. For der er mange fordele ved holdingselskaber og ganske få reelle ulemper. Se bare her.

 

 

Holdingselskab skat

 

En fordel ved holdingselskaber er skat. Hvis holdingselskabet ejer mere end 10% af driftsselskabet, kan et eventuelt overskud i driftsselskabet nemlig overføres til holdingselskabet skattefrit. Derudover kan holdingselskabet skattefrit sælge aktierne eller anparterne i et selskab, efter det har ejet selskabet i mindst 3 år.

 

Holdingselskabet kan altså med fordel fungere som en pengetank. Det betyder, at der først skal betales skat af pengene i holdingselskabet, når der bliver trukket penge ud af det i form af udbytte eller aktiesalg (eller likvidationsudlodninger, dvs. udlodning ifm. opløsning af et selskab).

 

 

Hvis driftsselskabet skal sælges

 

Vælger du at sælge dit driftsselskab, er der også her skattemæssige fordele ved at have et holdingselskab.

 

Hvis du ikke har et holdingselskab, og du vælger at sælge dit driftsselskab, vil du blive beskattet af købesummen. Har du derimod et holdingselskab, kan du til gengæld sælge driftsselskabet skattefrit; du slipper for både at skulle betale selskabsskat og aktieavanceskat. Salgssummen kan derefter reinvesteres.

 

Vælger du herefter at udtage købesummen fra dit holdingselskab som udbytte, vil det dog blive beskattet. Fordelen ved skattefrit salg af et driftsselskab ligger altså udelukkende i muligheden for at reinvestere pengene.

 

 

Begrænset risiko

 

Skulle det ske, at dit driftsselskab bliver ramt af et ekstraordinært stort tab, fx i forbindelse med en retssag, kan et holdingselskab afhjælpe, at driftsselskabet taber alt overskuddet. Det kan du gøre ved løbende at udlodde en stor del af driftsselskabets overskud til holdingselskabet – inden der sker et tab.

 

Skulle der så ske et tab, der er stort nok til, at driftsselskabet ikke kan dække det, selv med det opsparede overskud, vil det være en fordel at have udbetalt driftsselskabets overskud som udbytte til holdingselskabet. På den måde går overskuddet ikke tabt, da det i stedet ligger i holdingselskabet; driftsselskabets kreditorer kan nemlig ikke gøre krav på penge i holdingselskabet. Dog vil det ikke afholde driftsselskabet fra at gå konkurs.

Delte meninger – flere ejere

 

Noget af det, der skal overvejes ift. om det kan være en god idé at stifte et holdingselskab, er hvorvidt driftsselskabet skal ejes af én eller flere personer. Derudover kan selve holdingselskabet også være ejet af en eller flere personer.

 

Vælger I, at driftsselskabet skal have flere ejere, som hver skal have et holdingselskab, kan ejerne hver især vælge, hvor meget de vil lade blive stående i holdingselskabet, og hvor meget de eventuelt vil trække ud til sig selv privat.

 

Det kan være en fordel, da forskellige ejere kan have forskellige meninger om, hvad der skal ske med et overskud; nogle vil måske have det udbetalt til sig selv som løn, mens andre vil investere pengene eller beholde dem som opsparing.

 

Derudover har holdingselskabet den fordel, at I kan reinvestere reserverne i holdingselskaberne uden at blive personligt beskattet af det.

 

 

Rullende kapital

 

Hvis du vælger at stifte et holdingselskab samtidig med et driftsselskab, har det den fordel, at du kan lade selskabskapitalen fra holdingselskabet rulle over i driftsselskabet – deraf navnet ”rullende kapital”. Kort sagt slipper du altså for at skulle indskyde kapital to gange.

 

På denne måde kommer dit driftsselskab til at have en selskabskapital på det beløb, du skal indskyde ved den selskabstype, du har valgt (40.000 kr. for anpartsselskaber og 500.000 kr. for aktieselskaber), mens holdingselskabets kapital kommer til at bestå af de anparter eller aktier, den ejer i driftsselskabet.

 

Du slipper dog ikke for at betale stiftelsesomkostningerne, såsom gebyr til Erhvervsstyrelsen, når du stifter holdingselskab.

 

 

Hvilken virksomhedsform?

 

Du kan bruge flere selskabstyper som holdingselskab, hvoraf ApS, A/S og IVS er de hyppigst anvendte. Det er også kun når dit driftsselskab er et selskab (ApS, A/S eller IVS), at der fordele ved et holdingselskab. Dog kan holdingselskabet sagtens være én type selskab, mens driftsselskabet er en anden.

 

 

Holdingselskab ApS og A/S

 

Du kan læse mere om, hvad der gælder for stiftelse af anpartsselskab og aktieselskab her.

 

 

Holdingselskab IVS

 

Har du et IVS som holdingselskab, så husk på, at iværksætterselskaber bliver opløst d. 15. april 2021. Sørg derfor for at få omdannet dit IVS-holdingselskab inden da.

 

 

Holdingselskab enkeltmandsvirksomhed

 

En personlig virksomhed, såsom enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, kan IKKE fungere som holdingselskab. Det skyldes, at holdingselskabets formål er at eje aktier eller anparter, hvilket en personlig virksomhed ikke kan gøre.

 

 

Stiftelse af holdingselskab – hvordan?

 

Stiftelse af et holdingselskab kan foregå på to måder:

  • Enten kan du stifte det samtidig med, at du stifter et driftsselskab
  • Eller du kan stifte et holdingselskab senere, når du ved, hvordan det går med driftsselskabet. Vælger du denne løsning, kan der dog være nogle skattemæssige overvejelser, du bør gøre dig inden. Kontakt os for at høre mere om, hvad det indebærer.

Hvad vores kunder siger