Interessentskab

 

Er I flere personer, der overvejer at starte virksomhed sammen? Så kan virksomhedsformen interessentskab måske være den bedste løsning for jer. Læs mere her om hvad et interessentskab er, hvordan I stifter det, og hvad I skal være opmærksomme på.

 

 

Hvad er et interessentskab?

 

Et interessentskab, forkortet I/S, bliver ofte fejlagtigt kaldet ”interessentselskab” eller ”interesseselskab”.

 

I/S er en virksomhedsform, hvor ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk. Ejerne er altså hver især ansvarlige for virksomhedens gæld ved at de hæfter med deres personlige formue. Derudover kan interessentskabets kreditorer selv bestemme, hvem af ejerne de vil søge en eventuel gæld inddrevet hos.

 

Dog er det muligt, at en eller flere af ejerne er selskaber med begrænset hæftelse, for eksempel A/S eller ApS. På den måde kan I alligevel begrænse jeres personlige hæftelse som ejere.

 

Interessentskabet minder meget om en enkeltmandsvirksomhed. Derfor bliver det ofte omtalt som en enkeltmandsvirksomhed med flere ejere. Det gør det, da det er den eneste større forskel på de to virksomhedstyper; ved enkeltmandsvirksomheden kan der kun være én ejer, mens der ved et I/S er to eller flere ejere.

 

Som ved enkeltmandsvirksomheder slipper man oftest for at skulle indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvis bare én af ejerne (interessenterne) er en person. Dog skal interessentskaber stadig bogføres efter bogføringsloven.

Stiftelse af I/S

 

Der er flere fordele ved interessentskaber, som primært er ved stiftelsen:

 

  • Der er ikke nogen særlig krav til stiftelsen eller stiftelsesproceduren; der er hverken krav om vedtægter, stiftelsesdokument eller lignende.
  • Der er ikke noget krav om kapital og ledelse, som der er ved fx ApS og A/S.

 

Hvis interessentskabet skal være momspligtigt, skal det have et CVR-nummer. Det kræver registrering hos Erhvervsstyrelsen. I det tilfælde vil det være nødvendigt med en interessentskabskontrakt til registrering af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen. Skal virksomheden ikke betale moms, er det ikke nødvendigt at få det registreret hos Erhvervsstyrelsen. Så vil det bare blive stiftet ved, at ejerne aftale et samarbejde. Det kan ovenikøbet foregå mundtligt.

 

Men en interessentskabskontrakt kan også være nyttig, selvom interessentskabet ikke skal betale moms. Den kan hjælpe med at italesætte, hvad der skal ske i bestemte situationer, for eksempel hvis en ejer ønsker at forlade virksomheden. Den kan altså give en vis klarhed over, hvad der er gældende.

 

Vil I have hjælp til at stifte et interessentskab? Kontakt Matrix Support i dag – vi hjælper jer godt i gang!

Hvad vores kunder siger