Vil du omdanne IVS til ApS?

 

Folketinget har besluttet, at IVS’er skal udfases. Derfor vil IVS-selskaber blive sendt til tvangsopløsning den 15. april 2021. Har du et IVS, skal du derfor få det omregistrere inden da, hvis ikke du vil have det tvangsopløst. Så har du et IVS, bør du nok læse videre her.

 

 

Hvad er et IVS-selskab?

 

IVS, som står for ”Iværksætterselskab” er et reguleret kapitalselskab. Selskabsformen IVS kan på mange måde betragtes som et ”mini-ApS”, da det på mange områder minder meget om et anpartsselskab.

 

Hvad er IVS vs. ApS?

 

Den primære forskel på et IVS og et ApS er indskudskapitalen. Da man kunne stifte IVS’er, var kravet til kapitalen blot 1 krone. Derimod skal der ved anpartsselskaber indskydes 40.000 kr. i kapital.

 

Derudover skal du opspare mindst 25% af årets overskud i et iværksætterskab, indtil reserven rammer de 40.000 kr., der skal til for at stifte et anpartsselskab.

 

Sådan bliver IVS til ApS

 

For at kunne omdanne fra IVS til ApS skal du indskyde kapital, så selskabet som minimum har 40.000 kr. i kapital. Det er det beløb, der også skal indskydes for at stifte et ApS.

 

Derudover skal du:

  • Tilrette virksomhedens vedtægter, så de lever op til kravene for anpartsselskaber
  • Få udarbejdet en erklæring om, at selskabskapitalen (40.000 kr.) er til stede. Erklæringen skal underskrives af en statsautoriseret revisor og indsendes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med omdannelsen
  • Afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvorfra du skal udarbejde et beslutningsreferat, som skal underskrives

 

ELLER

 

  • Hvis selskabets seneste årsregnskab er blevet revideret, kan du også bruge en ledelseserklæring om, at kapitalen er til stedet på det tidspunkt, hvor beslutningen blev truffet om, at IVS’et skulle omregistreres.

 

Til gengæld er det gebyrfrit at omregistrere et IVS.

 

Matrix Support kan hjælpe med dig med at omdanne dit IVS til ApS. Vi kan hjælpe dig med:

  • Generalforsamlingsreferatet
  • Opdatering af vedtægterne
  • Registrering på virk.dk
  • God pris på revisorerklæring

 

Alt sammen tilbyder vi til en fast pris. Så undgår du ubehagelige overraskelser, og du ved, hvad prisen bliver.

 

Vi samarbejder med flere statsautoriserede revisorer. Det betyder, at vi kan følge omdannelsen af IVS til ApS helt til dørs, så du inden længe har omdannet dit IVS-selskab til ApS.

Hvad vores kunder siger