Kreditų ir skolų valdymas

 

Kreditų ir skolų valdymas yra viena iš tų sričių, kuri reikalauja ypač kruopštaus ir nuodugnaus darbo. Jeigu nesugebėsite valdyti turimų kreditų ir skolų, vėliau tai gali virsti ilgu procesu, siunčiant priminimus ir išieškant skolas.

 

Susikaupęs didelis kiekis klientų sąskaitų-faktūrų bei dokumentų gali Jūsų įmonei sukurti dar daugiau papildomo darbo, kurio Jūs norėtumėte atsisakyti.

 

“Matrix Support” siūlo Jums efektyvų kreditų ir skolų valdymą, kurį atliksime profesionaliai, su dideliu pasiaukojimu. Kartu siūlome savo konsultacijas ir darbo optimizavimo sprendimus, susijusius su įmonės buhalterijos ir finansų valdymu. Mes tiksliai žinome, kaip Jūs galite optimizuoti kreditų ir skolų valdymą bei kaip šios srities darbą paversti dar efektyvesniu.

 

Mes stengiamės, jog būtų sukurta greita procedūra išieškant skolininkus, o kreditų valdymas būtų tvarkomas pagal tuo metu galiojančias taisykles.

 

Perleidę kreditorių ir skolininkų valdymą mums, savo įmonėje Jūs iškart pastebėsite sumažėjusias išlaidas.

Kreditų valdymas – trumpa finansinė apžvalga

 

Finansiniu požiūriu kreditų, lygiai kaip ir skolų, valdymas užimą svarbią vietą versle. Ypač svarbu, kad Jūs nuolat žinotumėte savo įmonės likvidumo situaciją.

 

“Matrix Support” gali Jums padėti tvarkant Jūsų finansus, o  taip pat ir valdant kreditus.

 

Siūlydami kreditų valdymo paslaugas, mes kartu galime Jums padėti:

  • laiku apmokėdami sąskaitas;
  • laiku sutvarkydami sąskaitas-faktūras;
  • teikdami konsultacijas kreditų dalies optimizavimo klausimais.

 

Dažniausias sprendimas, susijęs su kreditų valdymo efektyvumo didinimu, yra mažesnis administravimas. Mes galime padėti optimizuojant šią veiklą, jeigu Jūsų  dokumentavimo ir buhalterinės apskaitos srityse iš tiesų yra silpnų vietų.

Gautinų sumų valdymas – griežtas administravimas ir numatymas

 

Skolininkų valdymo darbo specifika pasižymi griežtu skolų administravimu. Vadinasi, svarbu, kad skolininkams būtų siunčiami terminuoti priminimai, arba, kitu atveju, jie griežtai įspėjami apie neapmokėtas skolas. Šios priemonės turi būti derinamos su ateities vizija  aiškiai suvokiant, koks yra realus Jūsų kliento mokumas.

 

Verslo įmonėms svarbu turėti greitą ir veiksmingą procedūrą išieškant skolas, taip neprarandant pinigų dėl Jūsų klientų kaltės.

 

Siūlydami skolų valdymo paslaugas, mes  galime Jums padėti:

  • siųsti terminuotus priminimus;
  • siųsti griežtus įspėjimus dėl neapmokėtų skolų;
  • klasifikuoti klientus pagal jų mokumą;
  • teikti konsultacijas optimizuojant administravimo ir skolų valdymo sritis.

 

“Matrix Support” yra susidūrusi su iššūkiais valdant skolas, todėl gali, be abejonės, Jums suteikti svarbių konsultacijų  ir kartu pasiūlyti sprendimų, kad Jūsų veikla vystytųsi dar sparčiau.

 

Sužinokite daugiau, kuo mes Jūsų įmonei galime padėti tvarkant dokumentaciją ir atliekant buhalterinę apskaitą.

 

Susisiekite šiandien.

 

Ką kalba apie mus mūsų klientai